Välkommen till HWQ Group

HWQ Group utvecklar framtidens metoder och material för relining och schaktfri rörförbättring

Relining är en teknologi som medger renovering av rör utan rivning eller grävning på ett miljövänligt sätt, tillskillnad från traditionella metoder som typiskt kräver dyra och förstörande grävningar eller rivningar. Genom att utnyttja framsteg inom materialvetenskap så skapar HWQ lösningar för att renovera alla rör som används i det moderna samhället, oavsett miljö, media, tryck och temperatur.

 

HWQ Group består av dotterbolagen:

HWQ Entreprenad - Relining av rör i fastighete samt Smart VVC 

PPR - Relining av fjärrvärmerör

Linervent - Relining av ventilationskanaler

 

 Har du ett problem relaterat till rör? Tveka inte att höra av dig till oss. Klicka här!

Aktuellt

PPR relinar fjärrvärmerör i Haninge

PPR utförde en entreprenad där man relinade 2*63m DN250 fjärrvärmerör i eternitkulvert. Nätägaren Vattenfall har varit med i utvecklingsarbetet av produkten PPR-liner som användes vid installationen.

PPR och HWQ Group i Fjärrvärmetidningen

Fjärrvärmetidningen har uppmärksammat behovet för förnyelse av fjärrvärmenäten. Bland annat så nämns de behov som FVU AB ser för förnyelse av fjärrvärmenäten de kommande fem åren.

 

HWQ Entreprenad utför relining av värmekulvert med ny metod

HWQ Entreprenad introducerar en ny metod för att kostnadseffektivt laga läckande värmekulvertar. Läs om  bostadsrättsföreningen som hade stora problem  med en läckande värmekulvert som nu löstes på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Läs hur entreprenaden gick till och hur metoden fungerar!

PPR erbjuder kurs i relining av fjärrvärme. I samarbete med FVU AB och Pollex

PPR på Ytskydd 2016

PPR presenterade sin lösning för rnovering av fjärrvärme på Ytskyddsmässan i Göteborg