Miljö

Miljö

Miljöpolicy: 

”HWQ Entreprenad skall värna om miljön och vara ett ansvarstagande företag som alltid har med miljön som en viktig beslutsfaktor.” 
 

HWQ Entreprenad källsorterar allt eventuellt byggavfall.