Kunderna berättar

Kunderna berättar

Här är ett axplock av vad våra nöjda kunder säger om HWQ Entreprenad:

 

Hans Grahn, kassör, Axelsö-Sandö Samfällighetsförening, Farsta.

"Samfälligheten stod inför ett stort problem vid årsskiftet 2015-2016. Vattennivån i expansionskärlen i vår undercentral sjönk med 5 – 600 liter/dygn. Det var tydligt att det måste finnas en värmeläcka. Sökning och uppgrävning visade på grovt rostskadade elementvärmerör i kulvert på en plats mellan två hus. Traditionell uppgrävning och kulvertbyte visade sig mycket dyrt. Tips och sökning på internet förde oss till HWQ! 

Efter ett snabbt fältbesök av HWQ gavs förslag till lösning och anbud. Inom några veckor, när temperaturen tillät, reparerades röret genom instick av en specialslang, ca 40 m, som anslöts till befintliga ingångar i aktuella huslängor. En intressant och kostnadseffektiv lösning som kostade en bråkdel (1/10) av traditionellt rör/kulvert byte. Dessutom behövde inte häckar, altaner, asfalteringar och trädgårdsmark raseras. Allt arbete utfördes från kulvertingång i inspektionsbrunn och krypgrund i fastighet. Arbetet tog ca 2 dagar och påverkade inte boendes värmesituation trots minusgrader.

Elegant lösning av HWQ till en mycket rimlig kostnad och litet intrång på omgivningen!"

 

Peter Jobark, expertkonsult rörrenovering Flando AB 

"HWQ är ett företag i teknikens framkant. En av deras tjänster som sticker ut lite extra är deras Smart-VVC som är helt unik i sitt slag."

 

Jan Mårdh, Ordförande BRF Ekern 

(Citat från Fastighetstidningen)

Brf Ekern i Stockholm är byggd 1992. 40st SmartVVC-installationer.

"I vissa lägenheter tog det flera minuter innan man fick varmt vatten. Det innebar att vi fick mycket höga vattenräkningar.

Nu tar det bara några sekunder innan man får varmt vatten i alla lägenheter. Installationen berörde inte de boende alls, så det var mycket smidigt."

 

Mats Pettersson, Partille fastighetskonsult AB

"Genom smart VVC så spar vi pengar, det syns tydligt i vår vattenbesparing efter 1 år!"

 

 

Fler intervjuer med nöjda kunder på gång!