Få tillbaka funktionen i ditt ventilationssystem med Linerventmetoden

  • Gör att ditt ventilationsssystem klarar OVK

  • Sänker dina uppvärmningskostnader

  • Begränsar spridning av oönskade odörer (cigarettrök, matos, lukt av sopor, etc)

  • Ingen kostsam asbesthantering vid arbeten i eternitrör

  • Ingen rivning av bärande väggar när kanalerna går genom dessa

 

Ett större problem än man tror

Läckor i ventilationssystem är ett problem som orsakar stora kostnader i samhället. Enligt en undersökning av Energimyndigheten läcker 80% av Sveriges ventilationskanaler. Läckorna gör att mer energi än nödvändigt går åt för uppvärmning av byggnader.

Läckande ventilation kostar pengar!

En renovering med Linerventmetoden betalar oftast sig själv i form av minskad värmeåtgång och billigare investeringar i värmeåtervinningsutrustning. Metoden är patentsökt. (EP 3043121), är brandsäker med brandklass B S1-D0 samt är miljövänlig och med i byggvarubedömningen.

 


Resultat från användning av Linerventmetoden

 

Såhär reagerar Linervents material på eld