Vanliga frågor och svar om stambyten

Vanliga frågor och svar om stambyten

 

Vad är ett stambyte? 

I ett stambyte så byts rör och ledningar i en fastighet ut. Orsaken att man väljer att stambyta är normalt att fastigheten börjat få problem med vattenskador. En fastighets stammar slits ut på olika sätt och då kan läckor uppstå. Vattenskador som uppstår om rören läcker kan vara kostsamma. Stambyten förbättrar även flödet i rören, så även det kan vara en orsak till att byta rör.

Stambyten har varit vanliga för fastigheter från 50-talet eller äldre, men man börjar nu se mer och mer behov för nyare fastigheter.

I ett normalt stambyte rivs badrummen ut och renoveras sedan efter att rören är ersatta. Även köken kan göras om.

 

Vad kostar det att stambyta?

SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags) har gjort beräkningar som visar att ett traditionellt stambyte med badrumsrenovering kostar ungefär 250 000 kr per lägenhet inkl moms. 

 

Hur lång tid tar det att stambyta?

Ett normalt stambyte där inga större läckor uppbådas tar ca fem till sju veckor per lägenhet. Det som avgör tidsåtgången förutom vattenskador, är hur stammarna är belägna, hur mycket material som ska bilas ur och hur omfattande ombyggnationerna sedan blir.

 

Hur påverkas min vardag av stambyte?

En utflyttning behövs normalt inte vid ett stambyte men det dagliga livet påverkas under den tid stambytet pågår. Lägenheten blir trots allt en byggarbetsplats. Normalt så erbjuder entreprenören som utför stambytet provisoriska toaletter och duschar. Antingen någonstans i fastigheten eller i speciella mobila vagnar som då ställs t ex på en innergård.

 

Varför bryr sig HWQ Entreprenad om stambyten?

Om vattenskadorna eller problem med rören kommer främst från cirkulationen, tycker vi att man borde titta på att istället för ett stambyte åtgärda sin cirkulation med SMART VVC. Då försvinner problemen med cirkulationen och stambytet kan skjutas på framtiden. Om rörsystemet i övrigt i fräscht och man redan har renoverat många badrum i fastigheten är det ett väldigt attraktivt alternativ för de flesta!

Kontakta oss för mer information om SMART VVC här!