Kvalitet

Kvalitet

Kvalitetspolicy: 

”HWQ Entreprenad ABs kvalitetsarbete skall vara ledande i branschen och alltid eftersträva kundtillfredsställelse och förbättring” 


HWQ Entreprenad använder sig av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 där alla processer, rutiner och instruktioner finns beskriva. 

HWQ Entreprenads reliningmaterial tillverkas av en leverantör som är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. 


Ett tredjepartscertifierat kvalitetssystem 

Vi har lagt mycket energi på vårt kvalitetsarbete, därför är vi stolta över att vi var först i Sverige med att certifieras enligt BRiF 3Q, ett kvalitetsprogram framtaget av Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF) och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. BRiF 3Q innebär att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut under företags- och entreprenadinspektioner kontrollerar bland annat kvalitetskontrollrutiner, avvikelsehantering och journalföring. 

Läs mer om BRiF 3Q