Produkter och tjänster

Produkter och tjänster

HWQ Entreprenad erbjuder ett par tjänster, renovering av ventilationssystem genom kanaltätning, varmvattencirkulation genom SMART VVC samt utredning av energieffektivitet i ventilationssystemet.

 

För problem med varmvattencirkulation: Renovering eller nyskapande av VVC mha Smart VVC

För problem med vattenstammar: Relining av vatten och värmerör

För problem med läckande ventilation: Tätning av ventilation mha Linerventmetoden

För problem med höga energikostnader: Utredning av energieffektivitet ventilation