Vanliga frågor och svar om stambyten och relining

Vanliga frågor och svar om stambyten och relining

 

Vad är ett stambyte? Vad är relining?

I ett stambyte så byts rör och ledningar i en fastighet ut. Orsaken att man väljer att stambyta är normalt att fastigheten börjat få problem med vattenskador. En fastighets stammar slits ut på olika sätt och då kan läckor uppstå. Vattenskador som uppstår om rören läcker kan vara kostsamma. Stambyten förbättrar även flödet i rören, så även det kan vara en orsak till att byta rör.

Stambyten har varit vanliga för fastigheter från 50-talet eller äldre, men man börjar nu se mer och mer behov för nyare fastigheter.

I ett normalt stambyte rivs badrummen ut och renoveras sedan efter att rören är ersatta. Även köken kan göras om.

Med relining kan man uppnå många av de mål man normalt har med traditionella stambyten. Vid en relining så rengörs rören och inspekteras. Om läckor identifieras så byts de sämsta delarna av stammen ut genom begränsad håltagning. Sedan skapas ett nytt ytskikt i rören med hjälp av olika sorters plastmaterial. Orsaken att man relinar är precis som vid ett vanligt stambyte vanligen att man börjar få problem med vattenskador. Sättet man åtgärdar vattenskadorna kräver ingen rivning av badrum eller kök. Flödet i rören förbättras på liknande sätt som vid ett traditionellt stambyte.

Relining är ett bra komplement till ett traditionellt stambyte. Det man bör tänka på är att man vid stambyte nästan alltid måste åtgärda ytskikten i badrummen. För det så krävs ofta en renovering och traditionellt stambyte blir därmed en större störning jämfört med relining. Har man däremot redan renoverat sina badrum undviker man att den renoveringen måste göras om då man väljer att relina. Reliningen utförs också till en klart lägre kostnad än ett stambyte vilket medger att fastighetsägaren då kan få råd att utföra andra nödvändiga underhållsåtgärder (t ex energiåtgärder).

Kontakta oss för mer information om relining här!

 

Vad kostar det att stambyta eller relina?

SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) har gjort beräkningar som visar att ett traditionellt stambyte med badrumsrenovering kostar ungefär 250 000 kr per lägenhet inkl moms. Relining kostar en bråkdel av den summan. Ofta har man vid relining redan gjort renoveringar, vilket innebär att man då slipper riva ut och börja om. Kostnaden för relining beror till stor del på hur effektivt man kan arbeta i den fastighet som renoveras.

 

Hur lång tid tar det att stambyta eller relina?

Ett normalt stambyte där inga större läckor uppbådas tar ca fem till sju veckor per lägenhet. Det som avgör tidsåtgången förutom vattenskador är hur stammarna är belägna, hur mycket material som ska bilas ur och hur omfattande ombyggnationerna sedan blir.

Relining av en lägenhet tar normalt ca 48 timmar. Tiden det tar beror på hur stammarna ser ut och på hur många stick stammen har.

 

Hur påverkas min vardag av stambyte eller relining?

En utflyttning behövs normalt inte vid ett stambyte men det dagliga livet påverkas under den tid stambytet pågår. Lägenheten blir trots allt en byggarbetsplats. Normalt så erbjuder entreprenören som utför stambytet provisoriska toaletter och duschar. Antingen någonstans i fastigheten eller i speciella mobila vagnar som då ställs t ex på en innergård.

Vid relining så stängs vattnet av under den tid som arbetet pågår. De flesta boende kommer undan med ett par kvällar utan att duscha.

 

 

Kontakta oss för mer information om relining här!