Utredning av energieffektivitet ventilation

Utredning av energieffektivitet ventilation

För att ge fastighetsägaren en bild över möjliga besparingar från ventilationsinsatser tillhandahåller HWQ Entreprenad en tjänst där vi tillsammans med fastighetsägaren tittar på energibehovet i en fastighet.

Inom ramen för tjänsten görs ett antal undersökningar:

  • Genomgång av tidigare OVK-protokoll
  • Vid osäkerhet om kanalernas tillstånd, läckagemätning genom provtryckning
  • Utflödesmätning, för att säkerställa hur mycket luft som faktiskt dras ut ur byggnaden via fläktar

 

Tjänsten utförs under en dag. Om en tätning av husets kanaler beställs dras kostnaden för utredningen av från priset.

Genom några billiga insatser kan du som fastighetsägare snabbt få en översikt över möjliga energiförbättringar där du samtidigt kan spara väldigt stora pengar över tid!