Linervent

Spar pengar och energi med tät ventilation

Förutom att du tjänar pengar från dag ett gör en kanaltätning med Linerventmetoden också annan nytta:

  • Gör att ditt ventilationsssystem klarar OVK

  • Begränsar spridning av oönskade odörer (cigarettrök, matos, lukt av sopor, etc)
     

Installationen är smärtfri:

  • Ingen kostsam asbesthantering vid arbeten i eternitrör

  • Ingen rivning av bärande väggar när kanalerna går genom dessa
     

Baserat på läckage i ett hus i mellansverige är det inte ovanligt att man kan spara 5000kr/år och lägenhet om ventilationen är helt tät

Klimatsmart med täta kanaler!

Läckor i ventilationssystem är ett problem som orsakar stora kostnader i samhället. Enligt en undersökning av Energimyndigheten servas 80% av Sveriges boyta med otäta ventilationskanaler. Läckorna gör att mer energi än nödvändigt går åt för uppvärmning av byggnader. Ett normalt flerbostadshus i mellansverige kan tappa mer än 75 000 kWh på ett år. Det motsvarar uppvärmningskostnaden för fem normala mellansvenska villor! Med andra ord ett enormt slöseri!

En renovering med Linerventmetoden betalar sig själv i form av minskad värmeåtgång och billigare investeringar i värmeåtervinningsutrustning. Metoden är patentsökt. (EP 3043121), är brandsäker med brandklass B S1-D0, är miljövänlig och med i byggvarubedömningen samt SundaHus.


Före

Efter


Linerventmetoden

 

Energibesparing i ventilationssystemet