Bakgrund

Bakgrund

Under 2013 gick BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) ut med en studie för att studera sätt att täta läckor i ventilationen för flerbostadshus. HWQ hade då redan förfrågningar från kommunala bolag om huruvida det vore möjligt att utveckla en produkt för relining av just ventilation. Som svar på detta så startades Linervent 2014. 

Linervent har sedan utvecklat sitt material och ett första pilotprojekt utfördes i Västerås 2014. Linerventmetoden är varumärkesskyddad och patentsökt. 

 

Bakgrundslänkar

Energiåtervinningsupphandling av BeBo visade att läckande kanaler är ett stort problem vid installation av FT och FTX system: http://www.bebostad.se/kunskapsbanken/teknikupphandling-av-varmeatervinningssystem-befintliga-flerbostadshus-utvardering/

Upphandling av kanaltätning efter BeBos upptäckter om kanaltätning: http://www.bebostad.se/kunskapsbanken/2013-31/

Sveriges ventilationskanaler läcker, artikel i BoFast: http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/1032/1/?item=art_art-s1/3329