BRF Harald Stake

BRF Harald Stake

I bostadsföreningen Harald Stake i Mölndal, hade de boende stora problem med matos. Det i sin tur kom från ett otätt ventilationssystem. Ventilationssystemet bestod av eternitkanaler som staplats på varandra med gummitätningar för att hålla tätt. Eternitrören var fortfarande i god form, men gummitätningarna hade försvunnit för länge sedan. Huset hade dessutom satt sig så att ventilationsrören separerat.

Då eternit är ett asbestmaterial så hade ett byte av kanalerna involverat kraftiga insatser av asbestsanering. Alternativ som att dra in metallrör i kanalerna hade också resulterat i frisatt asbest. Föreningen valde därför att göra en kanaltätning med Linerventmetoden.

VA Relining utförde entreprenaden. I en första del så utfördes tätningarna med en trumma från kök och badrum upp på vinden. Efter att ha analyserat arbetssättet så utfördes del två av entreprenaden istället genom att trumman lyftes med en skylift upp på taket. På det sättet kunde jobbet effektiviseras.

Före

Efter

Resultat

De boende har nu blivit av med alla sina ventilationsproblem. Inget mer matos. Föreningen uppfyller också OVK så alla boende har ett godkänt inomhusklimat.

 

Vill du täta dina eternitkanaler? Kontakta oss!