EHB Enköpingsbostäder, Vårfrugatan

EHB Enköpingsbostäder, Vårfrugatan

De boende i huset hade länge klagat på väldigt dålig funktion i sina köksutsug. Efter en ombyggnation av ventilationssystemet hade många av de boende stora problem med os som inte sögs ut vid matlagning och dålig innemiljö.

Vid en undersökning så fann man att tidigare insatser som gjorts för att åtgärda problemen varit mer eller mindre verkningslösa. Dels så visade provtryckning att den ursprungliga tegelkanalen var väldigt otät och dels hade rör som dragits in i tegelkanalen varit av för klen dimension och omöjliga att ansluta till resten av ventilationssystemet på ett effektivt sätt. Problemen innebar också att den installerade fläkten alltid gick på full effekt. Det innebar att man drog ut mer än 100 % mer luft ur huset än vad som projekterats. Värmeräkningen var därför mycket hög!

CH Vent, som har ramavtal med kunden, kallades in för att ta ett nytt helhetsgrepp runt ventilationen i huset. Problemen som beskrivits ovan identifierades, och en lösning föreslogs. Lösningen blev att täta de ursprungliga tegelkanalerna med Linerventmetoden med hjälp av en underentreprenör. Kanalerna filmades och mättes in för att det enkelt skulle gå att planera arbetet. Filmerna visade på lösa stenar och andra tydliga tecken på väldigt otäta kanaler. En reliningstrumma togs upp på vinden där teamet kunde komma åt alla kanaler och jobba effektivt uppifrån och ner. Materialet impregnerades på en angiven plats i husets källare för att minimera störningen för boende. Materialet bars sedan upp på vinden där det laddades i trumman. Två personer i teamet skötte trumman på vinden, medan en person befann sig i lägenheten nedanför för att ta emot fodret när det tagit sig igenom ventilationskanalen. Materialet sattes under tryck och självhärdade på några timmar. Fodret fick sitta under tryck över natten och man gick sedan in och färdigställde dagen efter. Störningen för de boende var maximalt en kväll.

Före

Efter

Resultat

Kanalerna i huset är nu helt täta och de boende är mycket nöjda. Det har de bland annat visat genom den enkät som CH Vent skickat ut. De problem som tidigare fanns med matos har helt försvunnit. Efter insatsen har luftutflödet kunnat justeras ner kraftigt, vilket i sin tur gör att fastigheten gjort en kraftig energibesparing. Beräkningar visar att tätningen betalar för sig själv på mindre än 5 år. Kalkylen på besparingen har vidimerats av oberoende konsulter. Fastigheten sparar mer än 5000 kronor per lägenhet och år i värmekostnad. Vilket över tätningens livslängd betyder besparingar på cirka 1,6 miljoner kronor.

 

Är din ventilation i dåligt skick? Hör av dig så diskuterar vi om Linerventmetoden kan vara något för dig!