Kvarteret Slagfältet, Arvika

Kvarteret Slagfältet, Arvika

Fastigheten i Arvika hade problem med ventilationen i sitt självdragssystem. I samband med kanaltätningen valde man att uppgradera från självdrag till ett fläktstyrt system. Kanalerna, som var i både tegel och eternit, hade ett antal 90-gradersböjar.

Genom att använda Linerventmetoden kunde man tillämpa samma metod för både tegel- och eternitkanalerna, istället för att genomföra jobbet i två omgångar. Dessutom slapp man asbestsaneringen som vissa alternativa metoder hade krävt, då eternit är ett asbestmaterial. 90-gradersböjarna var inte heller något problem.

Pollex utförde entreprenaden under vintern 2018 på cirka 282 meter kanal och 32 kanaler.

 

Kontakta oss om du tror en kanaltätning kan vara någonting för dig!