Framgångsrik entreprenad åt Knivsta kommun lider mot sitt slut

Framgångsrik entreprenad åt Knivsta kommun lider mot sitt slut

HWQ Entreprenad har under 2016 utfört en totalentreprenad för Knivsta Kommun under deras koncept BoKvar. HWQ entreprenad har relinat vatten och cirkulation (inklusive byte av stråk), och Tubus har utfört relining av avlopp som underentreprenör. Entreprendaden går nu in i sitt slutskede med hittills väldigt goda resultat. 

Entreprenaden omfattar 420 lägenheter i Knivsta kommuns kommunala fastighter. Gensvaret från de boende har varit väldigt positivt, då man från Knivsta kommuns sida verkligen lyckats visa på fördelarna med att renovera med alternativa metoder. Med BoKvar modellen så kan de boende i Knivsta bo kvar både under och efter renoveringen. Hyreshöjningen kan begränsas och Knivsta kommun kan behålla sina hyresgäster.

Är du intresserad av ett platsbesök? Kontakta oss på info@hwq.se