HWQ Group får stöd från Energimyndigheten

HWQ Group får stöd från Energimyndigheten

HWQ Group har fått anslag inom programmet "Marknadsinsatser för spridning av ny energiteknik". Stödet betalas ut under två år och ska användas till att skapa marknadsförsingsmaterial och kundkontakter för HWQ Groups teknologi. Det är PPRs fjärrvärmelösning som Energimyndigheten bedömer har stor potential för att påverka Sveriges energiåtgång på ett positivt sätt.

Ansökan har värderats men hjälp av et antal kriterier såsom energirelevans, kommersiell potential, projektets mål samt förutsättningar för genomförande. Vid en sammanvägd värdering och i konkurrens med 48 andra sökande bedöms projektets potential som positiv.

Energimyndigheten bedömer att företaget har en väl utvecklad produkt som är redo för en större marknadslansering. Energirelevansen är hög och företaget har bra kompetens. Det tänkta projektet ligger väl i linje med vad som ska stödjas inom utlysningen.