PPR erbjuder kurs i relining av fjärrvärme. I samarbete med FVU AB och Pollex

PPR erbjuder kurs i relining av fjärrvärme. I samarbete med FVU AB och Pollex

FVU AB erbjuder en kurs i schaktfri renovering av fjärrvärmenät. Kursen kommer ge deltagaren en introduktion till schaktfria metoder och till hur man nu kan använda moderna material för att renovera även fjärrvärmerör

Innehåll:

Kursen ger dig grunderna i hur schaktfria tekniker och relining fungerar. Både rent tekniskt och från ett beställarperspektiv. I kursen ingår också en förklaring av den materialutveckling som skett, varför relining inte fungerat tidigare, och vilka tekniska möjligheter som nu öppnats upp för användning av relining i fjärrvärmenät.

  • Introduktion till schaktfria metoder och relining
     
  • Miljöaspekter av schaktfri rörförnyelse
     
  • Utvecklingshistorik och nya möjligheter med reliningsmaterial för fjärrvärme
     
  • Beställning och installation

Kursen hålls 26e maj i FVU ABs lokaler. De som håller i kursen är Stefan Håkansson VD på PPR och för HWQ Group, Johan Persson CTO för PPR och för HWQ Group samt Mattias Höglund VD för Pollex.

 

Klicka här för att komma till anmälan!