PPR och HWQ Group i Fjärrvärmetidningen

PPR och HWQ Group i Fjärrvärmetidningen

I det senaste numret intervjuas Stefan Håkansson och Johan Persson i en artikel om hur man hoppas kunna relina fjärrvärmenätet i framtiden.

Artikeln kan läsas på www.svenskfjarrvarme.se genom att klicka här: 

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=b5mvgmfg&emwgt