PPR relinar fjärrvärmerör i Haninge

PPR relinar fjärrvärmerör i Haninge

Under vecka 20 utfördes installation av PPR liner i två fjärrvärmerör i Haninge centrum, söder om Stockholm. Rören som relinades var 63m långa och kunde relinas genom åtkomst från två små schakter i ändarna. Rören gick under en hårt trafikerad väg där inte mindre än elva busslinjer passerar. Korsningen ligger också nära en skola med vad det innebär för skolskjutsar och gångtrafik. Genom att använda PPR-liner för rehabilitering undvek Vattenfall behovet att stänka vägen för trafik.

Se mer om metoden som användes här