Relining av vattenrör och Smart-VVC i 222 lght

Relining av vattenrör och Smart-VVC i 222 lght

HWQ Entreprenad startar i slutet av maj en större entreprenad där vi skall relina kallvatten och varmvatten med Perma-Protect. Vidare skall den gamla VVC-ledningen som går via gamla handukstorkar kopplas bort och ersättas med smart vvc.

Men detta så kommer framtida vattenskador att försvinna. Energibesparingen genom att slippa köra vvc genom handukstorkar året om blir stor, samt försvinner risk för legionella. I samband med arbetet byts och numreras alla stamventiler.

Och helt utan åverkan på lägenheterna och alla kan bo kvar.

Smart-VVC

Perma-Protect

 

Arbetet utförs i Stockholmsområdet och pågår till slutet av 2019

 

För platsbesök, kontakta oss