HWQ Group

HWQ Group

HWQ Relining Systems grundades år 2007 av Stefan Håkansson, Gustav Wijkander och Fredrik Quistgaard, med affärsidén att renovera vatten och värmerör utan att behöva gå igenom jobbiga stambyten. 

HWQ har alltid haft som mål att ligga i framkant av teknikutvecklingen och att vara bäst i branschen på att bemöta kunder. Genom interaktion med kunder och den utvecklingskompetens bolaget besitter har efter hand nya affärsområden etablerats.

Genom kontakter med Vattenfall så inleddes utvecklingsarbetet för att kunna relina fjärrvärmerör 2010. Bolaget PPR startades 2013 med affärsidén att kunna relina vattenrör som utsätts för höga tryck och temperaturer.

Under kontakter med kommunala kunder framkom under 2012 att läckande ventilation är ett växande problem. Problemet är framförallt att energikostnaderna skenar i större fastighetsbestånd. Under 2014 bildades bolaget Linervent som har som affärsidé att täta ventilationsläckor med hjälp av relining.

2015 omstrukturerades bolagen till nuvarande koncernstruktur i HWQ Group och HWQ Relining Systems bytte namn till HWQ Entreprenad.

Kontakta oss här!