Vad är Relining?

Vad är Relining?

Från Wikipedia – "Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar inom byggnader eller i marken. Relining innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att byta ut hela rören."

 

Hur HWQ jobbar med relining:

Relining av vatten och värmerör – HWQ Entreprenad

Renovering eller nyinstallation av varmvattencirkulation (VVC) – HWQ Entreprenad

Relining av fjärrvärme och industriella rör – PPR

Kanaltätning för ventilation – Linervent