Kanaltätning för ventilation

Kanaltätning för ventilation

Ventilationen är en viktig aspekt av människors hälsa. Funktionen hos ventilationen i flerfamiljshus och kommersiella fastigheter regleras via lagen om Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK).

Ventilationen läcker ofta vilket medför att man måste ställa ventilationssystemet till ett högre flöde än man tänkt. Läckage i ventilationen kan också medföra att olika odörer och lukter sprider sig genom bostadshuset. Det finns i nuläget några olika sätt att täta ventilation utan rivning. Däremot så är metoderna ofta begränsade i den typ av kanaler de klarar av att täta. Till exempel kan det vara svårt om kanalerna ändrar material eller form, har tvära böjar, eller om kanalen har beläggningar. 

HWQ Groups dotterbolag Linervent har en lösning för relining av ventilationskanaler som är snabb och enkel och som klarar de mest komplexa rörsystemen utan att vara dyrare än andra alternativ på marknaden. Materialet i Linervents produkt är även flexibelt vilket gör att den har en ljuddämpande effekt. 

Läs mer här! (Linervent)