Relining av vatten och värmerör i fastigheter

Relining av vatten och värmerör i fastigheter

Det traditionella sättet att renovera en fastighets rörsystem har varit att helt byta ut alla rör genom ett så kallat stambyte. Ett stambyte är ofta ett omfattande arbete där alla rör måste friläggas för att kunna bytas ut. Detta innebär ofta bilning och kraftiga rivningsinsatser. Det händer att boende helt måste evakueras medan arbetet pågår.

Ett alternativ till stambyte är relining, som har utförts på avloppsstammar sedan 90-talet. För avloppsstammar existerar ett antal lösningar på dagens marknad. Ett problem för reliningen från 90-talet är att man oftast helt glömde bort att åtgärda stammarna för tappvatten och värme.

För tappvatten och värme har ett antal lösningar funnits på marknaden som alla baserades på epoxi. De lösningarna har nu i princip försvunnit från marknaden efter lång stark samhällsdebatt runt kemikalien bisfenol-A (BPA). Då tappvattnet och värmesystem är minst lika viktigt att renovera som avloppet krävdes det alltså en ny lösning, fri från BPA för att kunna tillgodose marknadens behov. HWQ Groups dotterbolag HWQ Entreprenad utvecklade en metod baserad på kisel, PermaProtectmetoden, som nu funnits på marknaden sedan 2011 och använts i över 1500 lägenheter med goda resultat. Materialet som används är helt fritt från BPA och förhindrar påväxter i samma grad som en traditionell epoxi.

Läs mer här! (HWQ Entreprenad)