Renovering av cirkulation (VVC)

Renovering av cirkulation (VVC)

I en äldre fastighet kan det ibland saknas varmvattencirkulation (VVC), alternativt så kan funktionen i VVCn vara nedsatt. Traditionella metoder för att åtgärda detta innebär precis som i de andra fallen med rör i fastigheter att man river ut och ersätter. Ofta med stora störningar (och ibland tveksamt resultat) som följd.

VVC skapar ofta problem med läckor då returledningen underdimensionerats. HWQ Entreprenad har en metod för att skapa cirkulation om sådan saknas eller om den existerande cirkulationen har ett problem. Det sker genom att en slang förs in i ett existerande rör genom en patenterad ventil.

Läs mer här! (HWQ Entreprenad)